Bakkely ejendomme har siden 1985 udviklet ejendomme, samt rådgivet om ejendomsudvikling.

Bent Alsbo, Åmosevej 3 – Dk 3400 Hillerød – +45 21646465 – bent@alsbo.dk